اجاره شورولت ایمپالا در کیش

اجاره شورولت ایمپالا در کیش

اجاره شورولت ایمپالا در کیش
قیمت هر 24 ساعت: 3.000,000 تومان
قیمت با تخفیف: 2.0000.000 تومان

رزرو کنید: 09171999927 - 09171999926

رزرو کنید لیست ماشین ها

شرایط اجاره ماشین در کیش