مدارک مورد نیاز اجاره ماشین در کیش

 

شرایط اجاره اتومبیل در کیش

 

به همراه داشتن اصل گواهینامه رانندگی

 

صدور یک فقره چک بانکی در وجه شرکت رنت کارکیش بابت خسارات احتمالی وارده بر خودرو. (در صورت به همراه نداشتن چک، مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان الی ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان نسبت به نوع خودرو درخواستی به جهت ضمانت اخذ خواهد شد.)

 

چک یا وجه ضمانت هنگام تحویل خودرو به شرکت، به مستاجر مسترد می گردد.

اجاره ماشین لیست ماشین ها 

اجاره ماشین ۷ نفره در کیش